Health Team Logo
Circle shape Line shape

Jak pomagamy

Kompleksowe usługi

Obecnie badania jasno pokazują, ze nie ma lepszej drogi dla leczenia otyłości, zwłaszcza powikłanej cukrzycą typu drugiego niż kompleksowa opieka łącząca chirurgię, psychodietetykę i fizykoterapię. Narodowe badanie w Szwecji, które pokazało znaczącą remisję cukrzycy >70% w grupie, która poddała się zabiegowi operacyjnemu w porównaniu do grupy leczonej tradycyjnie, gdzie efekty nie przekroczył 10%. Badania Koreańskich uczonych z 2019 r. pokazały podobną zależność, z tym ze oceniano utratę masy ciała po 5 latach, gdzie w grupie chirurgicznej było to 25% w porównaniu do 3% bez zabiegu operacyjnego.

Nasi specjaliści pomogą Ci kompleksowo, łącząc następujące dziedziny:

Bariatra dr Mateusz Jęckowski

Chirurgia bariatryczna

Więcej Line shape

Trening

Więcej Line shape

Dietetyka

Więcej Line shape

Chirurgia plastyczna

Więcej Line shape

Psychoterapia

Więcej Line shape
do