Health Team Logo
Circle shape Line shape

Psychoterapia

Circle shape

W pracy z pacjentami, ciepiącymi z powodu choroby, jaką jest otyłość rola psychologa, skupia się w dużej mierze na konsultacjach. W ich trakcie wspólnie z pacjentem identyfikuje się emocje, jakie pojawiają się w związku ze spożywaniem pokarmów oraz dobiera się techniki radzenia sobie z nimi, a także podejmuje się prace nad wahaniami nastroju, jeżeli takowe występują. Praca z pacjentem obejmuje też kwestie postrzegania własnego ciała, zmiany nawyków sprzyjających leczeniu bariatrycznemu oraz kryzysów występujących w trakcie leczenia, a będących nieodłączną częścią zmiany. W niektórych przypadkach zalecona może być psychoterapia przed lub po zabiegu operacyjnym w zależności od wskazań i radzenia sobie w nowej sytuacji.

psycholog

mgr Karolina Kulczyńska

Więcej Line shape
do